طرز تهیه‌ کوفته‌ جاماییکایی با روغن بهار الماس
طرز تهیه رول تخم‌مرغ ایرلندی با روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
دستور پخت خوراک مرغ و بروکلی
دستور پخت
طرز تهیه‌ی بان می ساندویچ مرغ ویتنامی با روغن بهار
روغن بهار
طرز تهیه‌ مرغ پاپ کورنی سرخ شده
سرخ شده
دستور پخت فیش‌داگ (هات‌داگ ماهی)
دستور پخت
طرز تهیه‌ مرغ باربرتون با روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
یک سینی اسنک ساده با زیتون سرخ شده
سرخ شده
طرز تهیه‌ شنیسل گوشت با روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
دستور پخت استیک چینی
دستور پخت