Lumpia

چگونگی تهیه و پخت لومپیا

لومپیا دارای سه ویژگی است که به غذاهای خیابانی و به ویژه غذاخوری های …

استیک کابویی

استیک گوشت گاو، در ابتدا با حرارت زیاد سرخ شده تا زمانی که ق…

خورشت قیمه سیب زمینی

این یک دستور پخت برای خورشت قیمه است که با ریختن بر روی برنج حاوی…
روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کردنی بهار الماس
روغن سرخ کدنی بهار الماس