طرز تهیه‌ی ماندازی نان سرخ شده‌ آفریقایی
طرز تهیه‌ی ماندازی نان سرخ‌شده‌ی آفریقایی
طرز تهیه‌ی زپولای سرخ شده شیرینی ایتالیایی
طرز تهیه‌ی زپولای سرخ‌شده شیرینی ایتالیایی
دستور پخت بیتربالن، اسنک هلندی
دستور پخت بیتربالن، اسنک هلندی
طرز تهیه نودل سرخ کرده
طرز تهیه نودل سرخ کرده
طرز تهیه رولت بادمجان با روغن بدون پالم بهار الماس
طرز تهیه رولت بادمجان با روغن بدون پالم بهار الماس
طرز تهیه پیتزای سرخ شده
طرز تهیه پیتزای سرخ شده
دستور پخت کالاماری سوخاری
دستور پخت کالاماری سوخاری
دستور پخت کوکی سرخ شده
دستور پخت کوکی سرخ‌شده
دستور پخت کوکوی نخودفرنگی با روغن بهار الماس
دستور پخت کوکوی نخودفرنگی با روغن بهار الماس
طرز تهیه‌ی شیرینی ترد نروژی با روغن سرخ کردنی بهار
روغن سرخ کردنی بهار